โครงการ ยืดให้จบ ได้ไม่เจ็บ

          โครงการ ยืดให้จบ ได้ไม่เจ็บ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานบุคคลและฝ่ายกายภาพบำบัด เพื่อให้พนักงานห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับพนักงาน Back Office และพนักงานในหน่วยงานที่ต้องทำงานในท่าเดิมซ้ำๆ ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างถูกวิธี โดยมีนักกายภาพบำบัดมาร่วมฝึกสอนเป็นเวลา 7 วัน และยังคงมีการรณรงค์ให้พนักงานยืดกล้ามเนื้อก่อนปฏิบัติงานทุกวันอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จของโครงการนี้วัดได้จากระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อของพนักงานมีระดับลดลง หลังจากที่ได้ยืดกล้ามเนื้อตลอดระยะเวลา 7 วัน