โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564

เมื่อวานนี้ (4 มี.ค. 2564) โรงพยาบาลทักษิณนำโดย คุณสุกัลยา อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพัชราภรณ์ หนูบุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายแม่บ้าน และบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ พร้อมรถน้ำจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมทำ Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลทักษิณ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม