ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.บรรพต คล้ายอุดม

วัน เวลา
จันทร์   09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 15.30 น.
อังคาร   09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 15.00 / 16.00 - 17.00 น.
พุธ   09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 15.30 น.
พฤหัสบดี   09.00 - 12.00 น. / 13.30 - 15.00 / 16.00 - 17.00 น.
ศุกร์   09.00 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137