ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.วัชรพล สกุลวิโรจน์

วัน เวลา
จันทร์   17.00 - 20.00 น.
พุธ   17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
เสาร์   09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112