ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.สุภาภรณ์ ศักดาพันธุ์ไพศาล

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น.
อังคาร   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น.
พุธ   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น. / 16.00 - 17.00 น.
ศุกร์   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112