ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.วิมลิน โชคชัยกวิน

วัน เวลา
เสาร์   08.30 - 12.00 น. / 13.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 20.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112