ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

ทพญ.สุปวีณ์ ชูช่วยสุวรรณ

วัน เวลา
อาทิตย์   09.00 - 16.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5291, 5292