ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.วุฒิชัย วรพาสน์

วัน เวลา
จันทร์   07.00 - 08.30 น.
อังคาร   07.00 - 08.30 น.
พุธ   07.00 - 08.30 น.
เสาร์   12.00 - 20.00 น.
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น. / 12.30 - 16.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112