ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ฌอชนา วิเชียร

วัน เวลา
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112