ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ศิรรัตน์ ชูศรี

วัน เวลา
จันทร์   17.00 - 20.00 น.
พุธ   17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.00 - 20.00 น.
อาทิตย์   13.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209