ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.เอกพงษ์ ตั้งวงศ์วาร

วัน เวลา
จันทร์   10.00 - 20.00 น.
อังคาร   07.00 - 14.00 น.
พุธ   07.00 - 14.00 น.
พฤหัสบดี   07.00 - 14.00 น.
ศุกร์   07.00 - 14.00 น.
เสาร์   08.30 - 14.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1)
อาทิตย์   08.30 - 14.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 3)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209