ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ปฏิภาณ กาญจนาภิรมย์

วัน เวลา
เสาร์   08.30 - 14.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 - 5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209