ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ปิติวรรธน์ สุทธินุ่น

วัน เวลา
อาทิตย์   14.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209