ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ธาริณี ตั้งกิจวาระฐี

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 16.00 น.
อังคาร   08.30 - 16.00 น.
พุธ   08.30 - 16.00 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 14.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4411, 4412, 4413