ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.จตุรนต์ ชยุตวานิชกุล

วัน เวลา
จันทร์   17.00 - 20.00 น.
พุธ   17.00 - 20.00 น.
ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
เสาร์   08.30 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4124 , 4125 หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 077-278-779