ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.การิตา ด่านพุทธพร

วัน เวลา
พุธ   17.00 - 20.00 น.
อาทิตย์   17.00 - 20.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112