ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 14.00 น.
อังคาร   08.30 - 14.00 น.
พุธ   08.30 - 14.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4411, 4412, 4413