ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

ทพญ.อภิชญา แซ่ทั้ง

วัน เวลา
อังคาร   17.30 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.30 - 20.00 น.
ศุกร์   09.00 - 20.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5291, 5292