ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ชยาภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า

วัน เวลา
จันทร์   09.00 - 11.00 น. / 12.00 - 16.00 น.
อังคาร   09.00 - 11.00 น. / 12.00 - 16.00 น.
พุธ   09.00 - 11.00 น. / 12.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี   09.00 - 11.00 น. / 12.00 - 16.00 น.
ศุกร์   09.00 - 11.00 น. / 12.00 - 16.00 น.
เสาร์   09.00 - 12.00 น.
อาทิตย์   08.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5) / 09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137