ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.นิตยดา ศิริวรดล

วัน เวลา
จันทร์   09.00 - 11.30 น. / 13.00 - 16.00 น.
อังคาร   09.00 - 11.30 น. / 13.00 - 16.00 น.
พุธ   09.00 - 11.30 น. / 13.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี   09.00 - 11.30 น. / 13.00 - 16.00 น.
ศุกร์   09.00 - 11.30 น. / 13.00 - 17.00 น.
เสาร์   09.00 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137