ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม

วัน เวลา
จันทร์   17.30 - 20.00 น.
อังคาร   17.30 - 20.00 น.
พุธ   17.30 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.30 - 20.00 น.
ศุกร์   17.30 - 20.00 น.
อาทิตย์   10.00 - 18.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137