ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีระพล วิจิตรโสภา

วัน เวลา
เสาร์   08.30 - 15.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
อาทิตย์   08.30 - 14.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5232, 5233