ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ธวภรณ์ พนังแก้ว เจ็ดวรรณะ

วัน เวลา
จันทร์   07.00 - 11.00 น. / 12.00 - 15.00 น.
อังคาร   07.00 - 11.00 น. / 12.00 - 15.00 น.
พุธ   07.00 - 11.00 น. / 12.00 - 15.00 น.
พฤหัสบดี   07.00 - 11.00 น. / 12.00 - 15.00 น.
ศุกร์   07.00 - 11.00 น. / 12.00 - 15.00 น.
อาทิตย์   08.00 - 11.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137