ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.กัญญรัตน์ เลิศนาคร

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 16.00 น.
อังคาร   08.30 - 16.00 น.
พุธ   08.30 - 12.00 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 16.00 น.
ศุกร์   08.30 - 16.00 น.
อาทิตย์   08.30 - 12.00 น. (เฉพาะเคส follow up)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4124 , 4125 หรือ หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 077-278-779