ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 13.30 น.
อังคาร   08.30 - 17.00 น.
พุธ   08.30 - 13.30 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 17.00 น.
ศุกร์   08.30 - 17.00 น.
เสาร์   08.30 - 15.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
อาทิตย์   08.30 - 15.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5232, 5233