ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ประพันธ์ เลขวัต

วัน เวลา
จันทร์   08.00 - 16.00 น.
อังคาร   08.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี   08.00 - 16.00 น. (คลินิกเต้านม ศีรษะและคอ) / 16.00 - 20.00 น. (ศัลยกรรม)
อาทิตย์   08.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209