ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.สมชาย ทองสม

วัน เวลา
จันทร์   08.00 - 16.00 น. (คลินิกเต้านม-ศีรษะ และคอ) / 16.00 - 20.00 น. (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี   08.00 - 16.00 น.
ศุกร์   08.00 - 16.00 น.
เสาร์   08.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209