ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.สุชาติ เจียมพจมาน

วัน เวลา
จันทร์   08.00 - 14.00 น.
อังคาร   10.00 - 17.00 น.
พุธ   10.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี   10.00 - 17.00 น.
ศุกร์   10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์   14.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209