ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ถิรวัฒน์ นวลขาว

วัน เวลา
อังคาร   17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   17.00 - 20.00 น.
ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
อาทิตย์   08.30 - 14.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 5)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209