ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.บุษยมาศ ทิพย์ศรี

วัน เวลา
จันทร์   16.30 - 18.00 น.
อังคาร   16.30 - 18.00 น.
พุธ   16.30 - 18.00 น.
พฤหัสบดี   16.30 - 18.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ