ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.เกษม ชูติระกะ

วัน เวลา
จันทร์   13.30 - 14.30 น.
พุธ   13.30 - 14.30 น.
พฤหัสบดี   13.30 - 14.30 น.
ศุกร์   13.30 - 14.30 น.
เสาร์   14.00 - 15.00 น.
อาทิตย์   12.00 - 13.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ