ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

ทพญ.จุรีพร ยังวนิชเศรษฐ

วัน เวลา
จันทร์   08.30 - 16.30 น.
อังคาร   08.30 - 16.30 น.
พุธ   08.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี   08.30 - 16.30 น.
ศุกร์   08.30 - 16.30 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5291, 5292