ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

ทพญ.จุรีพร ยังวนิชเศรษฐ

วัน เวลา
จันทร์   09.00 - 16.00 น.
อังคาร   09.00 - 16.00 น.
พุธ   09.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี   09.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5291, 5292