ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.นัทธฤดี ลิ้มอุดมพร

วัน เวลา
จันทร์   09.00 - 16.00 น.
พุธ   09.00 - 16.00 น.
ศุกร์   09.00 - 16.00 น.
เสาร์   08.30 - 15.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
อาทิตย์   08.30 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 5232, 5233