ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.กฤษฎา รัตตานุกูล

วัน เวลา
จันทร์   16.30 - 17.00 น.
อังคาร   16.30 - 17.00 น.
พุธ   16.30 - 17.00 น.
พฤหัสบดี   16.30 - 17.00 น.
ศุกร์   16.30 - 17.00 น.
เสาร์   13.00 - 15.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4217