โรงพยาบาลทักษิณเดินสายสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โรงพยาบาลทักษิณนำโดย คุณอรวรรณ อุดมศรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารพร้อมทีมบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี, เทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานี, นายแพทย์สาธารณสุข และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการติดต่อประสานงานด้วยดีตลอดทั้งปี