โรงพยาบาลทักษิณ ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561

เมื่อวานนี้ 29 ม.ค. 2561 โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) แก่ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี