โรงพยาบาลทักษิณร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

        วันนี้ 17 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลทักษิณ นำโดยคุณสุกัลยา อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี  โดยโรงพยาบาลทักษิณได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยเป็นผู้สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 93,839 บาท ให้กับงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี