โรงพยาบาลทักษิณ มอบทุนการศึกษา และ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเขาพระนิ่มและวัดพระพุทธบาท จ.สุราษฎร์ธานี

        เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561 โรงพยาบาลทักษิณ นำโดย นพ.บรรพต คล้ายอุดม รองผู้อำนวยการ และ นพ.นิยม  เตชะเลิศไพศาล วิสัญญีแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่โบราณสถานถ้ำพระนิ่ม  วัดเขาพระนิ่มและวัดพระพุทธบาท  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี