รพ.ทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” พุ่มผ้าป่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงพยาบาลทักษิณได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี


        โดยในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณจัดพุ่มผ้าป่า พุทธประวัติ ตอน มารผจญ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลทักษิณ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานประเพณีชักพระฯ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี