โรงพยาบาลทักษิณมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

        โรงพยาบาลทักษิณเข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการ      โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี, เทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานี, นายแพทย์สาธารณสุข และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการติดต่อประสานงานด้วยดีตลอดทั้งปี