รพ.ทักษิณ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง แก่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้

          วันนี้ (22 มี.ค. 2562) รพ.ทักษิณ นำโดย คุณสุกัลยา อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่งมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 หลัง ให้แก่ พันเอกพิรุณ นยโกวิทย์ ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่  ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประจำห้องพยาบาลในค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี