แพทย์เตือนระวังไวรัสตับอักเสบซี

          แพทย์ เตือนระวังไวรัสตับอักเสบซี เป็นภัยเงียบของเชื้อไวรัสอีกชนิดที่มีสิทธิ์ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ในปี 2562 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เสพยาและติดเหล้า แนะควรไปเจาะเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนจะเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับ

 

          พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภัยเงียบสำหรับคนไทย คือเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมาถึงมือแพทย์ ก็จะมีอาการหนักถึงขั้นป่วยเป็นโรคตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับไปแล้ว มะเร็งตับชนิดนี้สามารถจะป้องกันและรักษาได้ โดยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจากคนที่ได้รับเลือดก่อนปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน และอาจเจอเพิ่มขึ้นจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

 

          สำหรับในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อมาแล้วและประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์และกลายเป็นไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ซึ่งสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หลังจากได้รับเชื้อมาเป็นเวลา 6 เดือน


          พญ.อัญชลี กล่าวว่าไวรัสตับอักเสบซี นั้นรักษาได้ง่ายกว่าโรคเอชไอวี โดยการรักษาจะต้องรับประทานยาเป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ติดยาเสพติด ติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า เพราะจะทำเกิดการแสดงอาการได้เร็วมากขึ้น การตรวจเลือดเพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายขาดได้


 แหล่งที่มาอ้างอิง: https://www.thaihealth.or.th/Content/48694-แพทย์เตือนระวัง%20ไวรัสตับอักเสบซี.html