รพ.ทักษิณ ร่วมงานพิธีส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

          วันนี้ (18 ก.ค. 2562) คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ ได้รับเชิญจากชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้โรงพยาบาลทักษิณได้สนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับ “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล ๔๕ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.” (Run for Giving) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ในการรักษาตัวต่อที่บ้าน จำนวน 378 เครื่อง ให้กับ 80 โรงพยาบาล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน