รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          วันนี้ (๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒) รพ.ทักษิณ ร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด เวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กโทรนิคส์ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


           โดยในปีนี้มีสถานประกอบการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้                            บริษัทสุราษฎร์เวชกิจ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด บริษัท สรีรายา จำกัด และบริษัท ปัญญาวัสดุก่อสร้าง จำกัด