รพ.ทักษิณ ได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” (Good Governance Hospital)

          โรงพยาบาลทักษิณ ได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรับรองว่า โรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ในด้านราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม