วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลทักษิณ

          เมื่อวันที่ (15 ม.ค. 2563) คุณอรพินธ์ อินทจักร รองผู้อำนวยการ และ คุณอรวรรณ อุดมศรีโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 3 จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม อาคารโภชนาการ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลทักษิณ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการบริการในสถานพยาบาลของผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานจริง