โรงพยาบาลทักษิณร่วมสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2563

          วันนี้ (17 ม.ค. 2563) โรงพยาบาลทักษิณไปร่วมมอบของรางวัลให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลนาวากาชาด ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ เป็นประธานรับมอบสิ่งของด้วยตนเอง


         โดยในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณให้การสนับสนุนตู้เย็น 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นของรางวัลนาวากาชาดภายในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี