โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม Big Cleaning Activity

          เมื่อวันที่ (7 ก.พ. 2563) โรงพยาบาลทักษิณ นำโดย คุณสุกัลยา อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณพัชราภรณ์ หนูบุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายแม่บ้าน และทีมบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Activity” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ