รพ.ทักษิณ ฝึกซ้อมแผนการช่วยชีวิตผู้ป่วย (CPR)

     เมื่อวานนี้ (2 เม.ย.63) รพ.ทักษิณ นำโดย พญ.ปาริชาติ วิมลชินวัตร์ วิสัญญีแพทย์ เป็นหัวหน้าทีม ฝึกซ้อมการทำ CPR ให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาล ในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินและสงสัยว่าอาจติดเชื้อ Covid19 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค