โรงพยาบาลทักษิณร่วมปันน้ำใจ เติมเต็มตู้ปันสุขในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 และเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย. 2563) สำนักงานบุคคลได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่แพทย์ เพื่อนพนักงานทุกคน รวมใจกัน #แบ่งปัน เพื่อนำไปเติม #ตู้ปันสุข ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจุดหน้าศาลากลางจังหวัด นายประเวช ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด มารับมอบสิ่งของด้วยตัวเองและกล่าวขอบคุณในน้ำใจของพนักงานทุกท่าน ที่ส่งมอบสิ่งของมาร่วมปันสุขให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี